ГОДИШНА СРЕЩА В СОНИК СТАРТ

Екипът на ЦОП – Червен бряг участва в Годишна среща на екипите от Направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Срещата се проведе в периода 3 – 5 декември 2017 г. В нея взеха участие всички екипи от Центровете на СОНИК СТАРТ в цялата страна, което способства и обмяната на опит между спецалистите. Работната програма беше фокусирана върху цялостен анализ на дейността за 2017 г. и плануване на новите дейности, с основна цел – поддържане на качеството на предоставяне на социални услуги, съобразно потребностите на отделните общности.