ЗА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ

Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ се проведе в периода 26 – 27.09.2017г. в Център за обществена подкрепа гр. Първомай. Тя е един от предвидените всяка година работни форуми, които подкрепят развитието на специалистите в организацията, давайки трибуна за надграждане на досегашния опит по професионални направления. За втора поредна година психолози и арт терапевти от Карлово, Драгоман, Първомай, Балчик, Левски, Червен бряг и София се събраха заедно, за да дискутират различни казуси, обвързани с практиката; да обменят идеи и добри практики.

В рамките на два дни се обсъдиха темите: Групата като рефлексивно пространство и възможност за социално включване; Работа с деца и техните семейства в ситуация на синдром на Родителско отчуждение; Игрова терапия при работа с деца с емоционално – поведенчески проблеми; Емоционална подкрепа и адаптация на децата в приемната грижа; Магия, наречена Монтесори; Размяна на ролите дете-родител: деца грижещи се за родителите си и други

Всички взеха активно участие. Обсъдиха се различни техники, методи и подходи на работа съобразно различните казуси, като основа за поддържането на високо качество на работа на специалистите.