НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ

В периода 10-13 септември 2017 г. в с. Кранево, в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2017 г., екипът на ЦОП – Червен бряг участва в едно от предвидените обучения в подкрепа на професионалната дейност и ефективността в работата.

Своя опит предадоха обучителите – гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник в Кризисен център за деца. Разгледаха се темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“, в които се навлезе задълбочено.

Обучителните дни завършиха с провеждането на тиймбилдинг, подготвен от ръководството, за да се затвърди екипността и творческия ентусиазъм в работата на специалистите.