ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С АВТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

На 14 и 15 юли 2017 г. ЦОП Червен бряг участва в обучение, част от Обучителната програма за годината, подкрепяща професионалното израстване на служителите. В него се включиха всички екипи на СОНИК СТАРТ от Балчик, Левски и Червен бряг.

В рамките на два дни се разгледаха темите: „Техники за справяне с автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разтройства“ и „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“. Теоретичните и практическите умения, които екипите усвоиха по време на обучението, способстваха повишаването на качеството на предлаганите социални услуги. Те са приложими в консултативната работа на специалистите с деца и родители и при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуалните планове за грижа.