ДЕТСТВО МОЕ РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО

По случай 1 юни, като част от Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ на СОНИК СТАРТ, Център за обществена подкрепа – Червен бряг, съвместно с НЧ “Васил Левски“ с. Глава, организира празник под мотото „Детство мое реално и вълшебно“, вписан в Националния календар на ДАЗД „Всеки ден е ден на детето“.

Празникът стартира с предварително изготвен сценарий с водещи и програма, подготвена от деца в приемни семейства, както и такива от самодейния състав към читалището. На събитието присъстваха и жители и учители и ученици от селото. Децата рисуваха рисунки на асфалт, въртяха обръч, надпреварваха се с чували, рецитираха, рапираха, като всяко едно от децата, включило се в игрите, получи грамота за участие и за положени усилия. Получи се един пъстър и многообразен 1 юни.

Инициативата постигна своите цели, показвайки толерантността и приятелството между различните – независимо от пол, възраст или произход. От проведените игри, веселби и забави личеше сплотеността, грижата и отдадеността в помощ на по-малкия и по-различния.