„КНИГА ПОДАРИ И ПРИЯТЕЛ МОЙ БЪДИ“ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

На 24 април 2017г. в гр. Червен бряг се проведе инициативата „Книга подари и приятел мой бъди“ на екипите на СОНИК СТАРТ от Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания, Център за обществена подкрепа, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с умствена изостаналост.

Символично начало на събитието дадоха ръководителите на четирите услуги в града с приветствие към събралите се граждани с няколко думи за повода на събитието и неговите цели. В организирания празник взеха участие потребителите на социалните услуги в гр. Червен бряг, деца от детските градини и ученици от учебни заведения в града, родители, гости и жители на града. По време на събитието се организираха дарителски маси, където се приемаха книжки, дарени от деца и възрастни. В знак на благодарност всеки получи поименен сертификат за направеното дарение, почерпка и подарък. Творчески кътове, викторина и рецитал вдъхнови малки и големи участници в инициативата, в подкрепа на каузата за толерантност на Национална кампания на СОНИК СТАРТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“.

Положените усилия дадоха отлични резултати и надминаха поставените цели. Събрани са 207 бр. книги, които са предоставени за нуждите на децата и младежите от ЦНСТДМУ и ЗЖ – Червен бряг, както и играчки, пъзели и учебна литература. „Книга подари и приятел мой бъди“ се превърна в истински празник на град Червен бряг. Празник, обвързан и с две значими дати – 23 АПРИЛ – Световния ден на книгата, и 24 АПРИЛ – Международния ден на младежката солидарност.

„Книга подари и приятел мой бъди“ се проведе с парньорството и подрепата на Община Червен бряг и на НЧ „Н. Й. Вапцаров“ Червен бряг, за да насърчи интереса към книгите; дарителството като значим благороден акт; кауза; доброволчеството и чувството за съпричастност и толерантно отношение между поколенията и спрямо различията.