ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА

На 11 април 2017г. в сградата на ДЦДВХУ Червен бряг се проведе поредно обучение, подкрепящо практическата работа на екипа на центъра, на тема: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“. Обучението е част от плануваната Обучителната програма на СОНИК СТАРТ и се проведе от психолог с богат опит в областта. Участниците се запознаха с целите на обучението, след което последва подробно представяне на отделните модули, съчетано с множество дискусии. Активното участие на екипа способства задълбочаването на познанията и уменията на специалистите, необходими за осигуряването на ефективна подкрепа, съобразно индивидуалните особености на всеки един от потребителите.