СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И АСИСТЕНТИ В КРЪГЛА МАСА

В периода 15 -17 март 2017 г. в с. Пчелин се проведе Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ, в която се включи и ЦОП Червен бряг.

Програмата на тридневния форум беше богата, изпълнена с дискусии и предложения. Участниците споделиха добри практики, обсъдиха предизвикателства, пред които са изправени в работата си, както и възможни решения. Дискутираха се множество теми и проблеми; способи и средства за социална работа; иновации; законодателната рамка; промени в нормативната уредба; превенция на прегарянето в социалната работа и др.

Кръглата маса даде възможност за анализ на работата на всеки един, като затвърди контактите между специалистите – подкрепа, която е твърде необходима в работата, за да се случват добрите резултати.