ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

В периода 04 – 06 декември eкипът на ЦОП гр. Червен бряг участва в традиционната Годишна среща на екипите на СОНИК СТАРТ, която се проведе в „Парк-Хотел Кайлъка“ гр. Плевен.

Програмата на работната среща включи: Обзор на Обучителна програма на екипите на СОНИК СТАРТ от направление „Управление на социални услуги” за 2016г. и проект на обучителна програма за 2017г.; Мониторинг и контрол на дейността на центровете; Планиране на взаимоотношенията за уеб базираните пространства за 2017г. с WEB START, като една от основните предпоставки за реализиране на мерките за публичност; План – графици на дейностите за 2017г. и др.

Различният професионален поглед и опит на всеки един от центровете и всеки един от специалистите, способства обмяната на опит и генерирането на ценни идеи в контекста на планиране на дейностите през новата година.

Годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ се провежда всяка година, като гарантира детайлното анализиране и планиране на всяка дейност в рамките на всяко звено в организацията, както и поддържането на постоянна връзка с колеги, обмен на опит и подкрепа между екипите.