ОБУЧЕНИЕ

ЦОП – Червен бряг участва в обучение, част от плануваната за 2016 г. Обучителна програма на СОНИК СТАРТ, на теми:

„Невербални и вербални техники за установяване на ДОВЕРИЕ. Техники за ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ. Разбиране на НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ и „Техники за работа със СЕМЕЙСТВА, които не осъзнават нуждата от ПОДКРЕПА“.

Обучението се проведе на 4 и 5 ноември 2016г. в гр. Левски. Обучител беше Ивайло Миланов, а в него взеха участие екипите от центровете на СОНИК СТАРТ в гр. Левски, Каварна, Балчик и Червен бряг.

Обучителните дни способстваха задълбочаването на знанията и уменията на специалистите, генерирането на нови идеи, благодарение и на обмяната на опит между екипите и с обучителя.

Участниците се запознаха с теоретичната рамка и надградиха умения по отношение на изграждането на доверие; ефективното общуване; невербалната комуникация в работата с потребителите на услугите; работата с недоброволни клиенти и др. Обсъдиха се и водещите принципи в системата за закрила на детето, както и се акцентира върху различията между социалните групи в обществото.