Ако искаш да отдадеш своя ентусиазъм, знания и опит!

Ако искаш да бъдеш полезен на себе си и другите!

Ако проявяваш интерес към социалната дейност!

Ако търсиш възможности за развитие!

Ако имаш нужда от нови контакти и приятелства!

СТАНИ НАШ ДОБРОВОЛЕЦ!

Като Доброволец в Доброволческата програма на СОНИК СТАРТ ще имаш възможността да изградиш нови умения, да срещнеш интересни и мотивирани хора, да посетиш нови места, да получиш възможност за обмяна на опит, да изградиш или обогатиш своите ценности и идеи; да подкрепиш индивидуалното си и личностно развитие!

Доброволчеството в Център за обществена подкрепа Червен бряг:

  • предоставя пространство за изяви на собствени таланти и идеи, подкрепа и сътрудничество;
  • начин за включване на децата и младежите в дейности, насърчаващи солидарността между хората, както и насърчаване за активно личностно развитие;
  • възможност за пътувания и посещения на нови места;
  • е мотивирано от свободната воля и желание на личността, а не от стремеж за материални или финансови облаги или от външен (социален, икономически или политически) натиск;
  • цели  да помага на уязвимите хора и техните общности в съответствие с фундаменталните принципи на солидарността и зачитане на достойнството на човешката личност;
  • e една от основните движещи сили в социална работа на екипа на Център за обществена подкрепа.

Кой може да бъде доброволец?

  • Доброволец на Център за обществена подкрепа Червен бряг може да бъде всеки, без значение възрастта, расата, пола, религията, социалното положение и политическите възгледи, който е мотивиран да помага и действа в съответствие с основните принципи добротворството;

Как да стана доброволец?

  • Да ни посетите на адрес: гр.Червен бряг – ОДЗ “Зора”, филиал “Мир”
  • Да се свържете с нас на e-mail: chervenbryag1@sonikstart.eu
  • Обадете се на тел: 0650 / 93 117; 0884 25 59 24

Съпричастност
Толерантност
Ангажираност
Непримиримост
Инициативност

Добронамереност
Обединеност
Борбеност
Решителност
Отговорност
Всеотдайност
Организираност
Лоялност
Екипност
Целенасоченост